Strax dags för ID-märkning av föl, passa på att provta dina ston för WFFS

Bifogar remissen/beställningsformulär  som används för att skicka in tagel alternativt blodprov för analys till Laboklin.
Laboklin har skaffat ett svenskt postgiro vilket gör betalningen enkel och smidig utan extra bankkostnader för utlandsbetalning. Kostnaden för ett prov är cirka 375 kr, liten kostnad för att få klarhet i dina stons status. Sveriges hårda djurskyddslag kräver att vi ej avlar på genetiska defekter och det är bra sätt att ta ansvar för sin avel.

ID-kontrollanter i området hittar du här

Anna Holmgren och Camilla Ericson från styrelsen har provtagit flera ston och besvarar gärna dina frågor om du har funderingar.

Anna Holmgren – 070-999 46 94
Camilla Ericson – 070-862 04 55

Beställningsformulär