Inför söndagens fölbedömning har många företag valt att sponsra oss med fina priser.

Vi i styrelsen vill rikta ett stort varmt tack till er alla!

Sponsorer