Styrelsen för Ädla Hästen i Skaraborg vill här med bjuda in samtliga medlemmar till digitalt årsmöte för år 2020
Följ länkar för kallelse och verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter skickas ut separat vid anmälan.

Observera att mötet på grund av pandemin i år hålls digitalt via Zoom

Hjärtligt välkomna!

Kallelse till årsmöte
Verksamhetsberättelse