Föder du upp riktigt bra hopphästar? SLU-studenten Carolina Johansson är själv uppfödare och hoppryttare och är intresserad av hur hästarnas uppfödning påverkar deras prestation. Mycket tyder på att en så bra start som möjligt är viktig för prestation och välmående, men vad är en bra start? Är du intresserad av forskning och vill hjälpa till? Svara då på Carolina Johanssons enkät:
Länk till enkät

Har du frågor? Kontakta Carolina Johansson (cajn007@stud.slu.se) eller hennes handledare Jenny Yngvesson (jenny.yngvesson@slu.se) och Juan Carlos Rey Torres (jcreytorres@gmail.com) för mer information.