Nu finns propositionen för årets unghästtest ute på Equipe.

SWB har tagit fram en handlingsplan centralt för hur unghästtesten ska kunna genomföras i dessa Corona-tider, så målsättningen är att kunna genomföra dem rut om i landet enligt plan.

Propositionen hittar under Resultat och Bedömningar under fliken Unghästtest.